Wat is Beeldcoaching?

Wat is Beeldcoaching?

Letterlijk: coachen aan de hand van beeld. Vaak zijn het filmbeelden, maar het kunnen ook foto’s zijn, voorwerpen, tekst, mentale beelden. Beeld vormt het uitgangspunt voor een gesprek. Als Beeldcoach werken we met alledaagse situaties. Op basis van dit beeld maken we micro-analyses, door per seconde te bekijken wat er precies gebeurt. Dit levert een schat aan informatie op.

Beeldcoaching is dé manier om kwaliteit en professionaliteit bij leraren of teams naar boven te krijgen. Beeldcoaching ontrafelt, maakt zichtbaar, zet in beweging en leidt tot verbetering.

Werken vanuit dialoog

Als het gaat om beeld kijkt en interpreteert iedereen anders. Het rendement van het gebruik van beeld hangt samen met de kwaliteit van de opname én de dialoog over de opname.

Er zijn nooit lineaire effecten: ‘als iemand het beeld heeft gezien verandert er wat’. Veranderen is een proces. Er zitten altijd fasen tussenin. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe conclusies, besluiten of nieuw gedrag.

Beeldcoaches worden geschoold in het voeren van de dialoog zodat er altijd besluiten kunnen worden genomen die ‘dichtbij’ liggen. Ze begeleiden veranderingen, weten hoe dit proces werkt en zetten daarin stap-voor-stap. Ze ontrafelen, ordenen-herordenen en maken iemand autonoom in het vormgeven van zijn of haar eigen verandering.

We werken aan:

  • individuele trajecten
  • intervisie trajecten
  • teamtrajecten
  • didactiek en pedagogiek