Beeldcoach specialist

Beeldcoach specialist

Bij de School voor Beeldcoaching kun je je na de opleiding laten opleiden tot Beeldcoach Specialist. Je bent al een ervaren en geregistreerde Beeldcoach en kunt je verdiepen in een specifiek onderwerp. Daarvoor hebben we leergangen van vier tot zes dagdelen ter beschikking waar je uit kunt kiezen. Het actuele aanbod zal per studiejaar worden vermeld op onze website.

Voor 2023-2024 is dat:

  1. Co Teaching: Beeld & Co
  2. Exnovatie
Co Teaching: Beeld & Co (6 dagdelen)

Deze training kan door Beeldcoaches worden ingezet ter verbetering van het onderwijs, zowel op (leer)teamniveau als individueel niveau.

De methode richt zich op video opnames van klassen situaties waarbij micro- analyses niet alleen leiden tot inzicht, maar ook tot verbetering van het onderwijs. Omdat duidelijk is dat leraren veel leren van onderlinge samenwerking wordt Beeld & Co meer en meer ingezet om resultaatgericht te werken aan verbetering van lessen.

Lessen worden samen gegeven en de coaching vindt plaats in de klas. Met behulp van de opnames wordt bekeken wat wel of niet werkt.

Beeld & Co kan zowel op individueel niveau, klassen- als team niveau worden ingezet.

Steeds wordt de cyclus van Deming toegepast: doen, feedback, aanpassen en plannen. De manier waarop naar de opnames wordt gekeken, of dat nu op individueel of in team niveau is, is volgens de principes van waarderend coachen ( Appreciative inquiry, Cooperrider 2005).

De werkwijze is concreet, gericht op kracht, en maakt gebruik van kennis die reeds in het team of bij de persoon aanwezig is.

In 5 dagdelen worden niet alleen de theorie maar ook de praktijk duidelijk gemaakt. Hoe help je als Beeldcoach een leraar? Er wordt vanuit gegaan dat je een of meerdere coachingstrajecten in de klas uit kunt voeren om jezelf de vaardigheden van coaching-on-the job eigen te maken.

 

Exnovatie: 5 dagdelen

Exnovatie is een teamgericht professionaliseringsproces dat uitgevoerd kan worden door gecertificeerde en geregistreerde Beeldcoaches.

Het begrip is ontstaan in de Video Reflextive Ethnograpy (2013) en is in Nederland geïntroduceerd door Jessica Mesman, Universiteit Maastricht. Exnovatie stoelt op het gedachtengoed van John Dewey (2004) die stelt dat het werken in de praktijk een mix is van technische kennis en sociaal morele know how die zich uit in ‘gewoontes’. Heel weinig van wat we doen is gebaseerd op bewust handelen of is duidelijk gepland. Dewey spreekt over een ‘verborgen curriculum’ dat grote implicaties heeft voor het praktisch handelen.

Deze zienswijze sluit nauw aan bij het gedachtegoed van Jansen en Brons (2013, 2019) wanneer ze spreken over Beeldcoaching.

Bij Exnovatie staat datgene ‘dat er al is’ centraal. Kennis wordt niet meteen ‘van buitenaf’ aangebracht door extra scholing of training. De aanname is dat een team meer in huis heeft dan ze zelf weet.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur en wordt gegeven in een groep van maximaal 12 deelnemers. Tijdens deze momenten zullen kennis en vaardigheden rond­om Exnovatie worden overgedragen en aangeleerd.

De training vraagt naast de contacturen ongeveer één dagdeel per twee weken.

Dr. Jessica Mesman, founder van Exnovatie, is adviseur van Exnovatief Beeldcoachen.

Drs. Christine Brons en Drs.Anne-Floor Schoemaker hebben een licentie van de Universiteit Maastricht om met Exnovatie te mogen werken.

Leerlinggesprekken

Deze training is in ontwikkeling. Meer informatie volgt.

Wil je meer informatie over de opleidingen en trainingen of wil je je inschrijven? Vul het contactformulier op onze contactpagina in.